Zasiłek dla bezrobotnych w krajach ue (News)

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, posiadająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych może wyjechać do Anglii czy Irlandii w celu poszukiwania pracy i tam pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru…