Zatrudniamy pracownika (News)

Po wakacyjnych kontrolach Inspekcji Pracy można wysnuć wniosek, iż właściciele małych sklepów nie znają prawa lub z premedytacją go nie przestrzegają. „O ile w dużych placówkach handlowych sytuacja poprawiła się, to w mniejszych problem pozostaje od lat na niezmienionym poziomie (…) Nie ukrywam, że…