Zatrudnianie młodocianych (News)

Już za półtora miesiąca wielu pracodawców zmierzy się z zatrudnianiem młodocianych. Zasadniczo chodzi tu o osoby między 16 a 18 rokiem życia. Młodocianego poniżej 16 lat można zaangażować w działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej, pod warunkiem że zgodzą się na to: jego przedstawiciel…