Zatrudnienie nie spadło (News)

W październiku przeciętne wynagrodzenie w firmach, gdzie pracuje od 10 osób, było o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wynosiło 3312,32 zł brutto.
Takie dane podał GUS. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw była o ponad 66 zł wyższa niż rok wcześniej. Ponieważ tempo wzrostu cen…