Zawieszenie firmy możliwe od soboty (News)

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, który z ekonomicznych bądź osobistych przyczyn będzie chciał zawiesić działalność – będzie mógł to zrobić bez negatywnych konsekwencji dla siebie i firmy. Możliwość taką daje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 20…