Zmiany na lepsze (Artykuł)

Zrównanie praw wierzycieli – niezależnie od tego czy są wierzycielami pierwotnymi, czy wtórnymi – to jedna z kluczowych zmian w projekcie nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Według nowych zasad, których wejścia w życie można się spodziewać w pierwszym kwartale przyszłego roku, praktycznie każdy wierzyciel, niezależnie od formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności, będzie mógł dopisać do BIG informację o zaległościach pieniężnych każdego swojego dłużnika, wynikających z jakiegokolwiek tytułu prawnego.