Zostań licencjonowanym pracownikiem socjalnym ucząc się bezpłatnie (News)

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu informuje, iż trwa rekrutacja na rok 2008/2009 na kierunek pracownik socjalny. W ramach kształcenia w Kolegium absolwenci uzyskują: tytuł zawodowy pracownika socjalnego oraz dyplom wyższych studiów licencjackich na Uniwersytecie Opolskim. Można wybrać…