Zwiększamy szanse na profesjonalne kadry twojej organizacji (News)

Na prośbę zainteresowanych organizacji, termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora” skierowanego do stowarzyszeń i fundacji z województwa mazowieckiego, zostaje przedłużony do 15 października 2008 r. Zwycięska organizacja otrzyma przez okres jednego roku strategiczne,…